کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه

کادر اجرایی

tahereh shirmohamadi

طاهره شیرمحمدی

مدیریت دبستان

elina zarandi

الینا زرندی

معاون آموزشی

ساره محسنی

معاون انضباطی دوره دوم

افسانه امیریان

معاون انضباطی دوره اول

کادر آموزشی

elmira mirdamad

المیرا میرداماد

مربی پیش دبستان

hanie amozade nori

حانیه عموزاده

مربی پیش دبستان

مهرابی

مریم مهرابی

مربی پیش دبستان

اعظم باقی

اعظم باقی

مربی پیش دبستان

سمیه شبیری

مربی پیش دبستان

atefeh_zareipour

عاطفه زارعی پور

کمک مربی پیش دبستان

زهرا صباغی

کمک مربی پیش دبستان

لاله بذرافشان

آموزگار پایه اول

masore tavakoljoo

منصوره توکل جو

آموزگار پایه اول

hoda eghbali

هدی اقبالی

آموزگار پایه اول

zohreh_taghavi

زهره تقوی

آموزگار پایه اول

sara olfati

سارا الفتی

آموزگار پایه اول

آیه میثاقی وفا

آموزگار پایه اول

maryam shobeiri

مریم شبیری

آموزگار پایه دوم

فیروزه مرادی

آموزگار پایه دوم

safora moradi

صفورا مرادی

آموزگار پایه دوم

haydeh borojerdi

هایده بروجردی

آموزگار پایه دوم

sedighe zarin chehr

صدیقه زرین چهر

آموزگار پایه دوم

laleh farhadi

لاله فرهادی

آموزگار پایه دوم

مائده مظفری

آموزگار پایه سوم

سارا ایرجی

آموزگار پایه سوم

زهرا طباطبایی

آموزگار پایه سوم

zahra salek fard

زهره سالک فرد

آموزگار پایه سوم

هدی شمس

آموزگار پایه سوم

مژگان عنصری

آموزگار فارسی

اعظم فکور

آموزگار املا و انشا

مریم عسگری

آموزگار ریاضی

الهام خلفی

آموزگار مطالعات اجتماعی

مژده بشارت

آموزگار علوم و آزمایشگاه

لیلا سادات تقوی

مربی هوش و استعداد تحلیلی

حمیده شهبازی

آموزگار ریاضی

منزه اوملکی

آموزگار ریاضی

چهره نگار

آموزگار فارسی

سحر تیموری

آموزگار علوم و آزمایشگاه

هما عباسی

آموزگار مطالعات اجتماعی

راضیه مکوندی

مربی قرآن و هدیه های آسمانی

الهه بنویدی

آموزگار املا و انشا

naghme_baranji

نغمه بارنجی

مربی کامپیوتر

بهاره احمدی

مربی کامپیوتر

روزبه

مربی کامپیوتر