کادری مجرب

کادر آموزشی و اجرایی متشکل از اساتید مجرب و با تجربه
یاسمن یزدی

یاسمن یزدی

مربی پیش دبستان

shabnam esmaeli

شبنم اسماعیلی

کمک مربی

مهسا سلحپوش

مهسا سلحپوش

کمک مربی

atefeh_zareipour

عاطفه زارعی پور

کمک مربی

zeynab rabahavi

زینب رباحاوی

مربی پیش دبستان

shahrzad esmaeli

شهرزاد اسماعیلی

مربی پیش دبستان

malihe shahedi

ملیحه شاهدی

مربی پیش دبستان

hanie amozade nori

حانیه عموزاده

مربی پیش دبستان

elmira mirdamad

المیرا میرداماد

مربی پیش دبستان

narges_torkzaban

نرگس ترک زبان

آموزگار پایه اول

zohreh_taghavi

زهره تقوی

آموزگار پایه اول

hoda eghbali

هدی اقبالی

آموزگار پایه اول