دپارتمان کامپیوتر

دپارتمان کامپیوتر

در هزاره جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده است و بر بسیاری از نظام های بشـری تأثیر گذاشته است. کشورها نیز برای توسعه سـرمایه انسانی اولویت بیشتـری را بر راهبـردهایی جهت افزایـش دسترسـی به آموزش با کیفیت قائـل شده اند. اگر جامعه ای در صورت همگـرایی با روند جهانـی شدن باشد، قطعاً همانندی و تطابق با روند جهانی جزء اهداف آموزش ملـی اش قرار می گیرد و فرآینـد آن از طریـق فنـاوری اطلاعات تسریع می شود فنـاوری اطلاعات به مجموعه بهـم پیوستـه ای از روش ها ، سخت افزارها ، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطلاعاتـی را در اشکال گوناگون جمع آوری ، ذخیره سازی ، بازیابی ، پردازش و یا عرضه می کند اطلاق می شود. 

از این رو دپارتمان IT در این راستا در سـه بخش آموزشی ، اجرایـی و هوشمنـد سازی در مدارس سـلام فرشتگان وارد عمل شده است. 

برنامه های دپارتمان کامپیوتر

  • رشد همه جانبه دانش آموزان در حوزه IT
  • استفاده از معلم های برتر 
  • استفاده از جدید ترین و بهترین کتب و محتوای آموزشی
  • ايجاد نگرشهای مناسب در استفاده از فناوري
  • فراهم نمودن محيط مبتنی بر مدرسه هوشمند
  • يكپارچه سازي دانش، مهارتها و ارزشها (باپروژه اي نمودن فعاليتهاي مربوط به محتوا)

کادر دپارتمان کامپیوتر

گالری عکس از فعالیت ها

دیگر دپارتمان های سلام فرشتگان یاسین

سوالات متداول

دبستان فرشتگان یاسین جز دبستان های با امکانات و تجهیزات در منطقه ۱ است. مدرسه دارای نظمی در حد متعادل، امکانات عالی، مدیریت خوب و کادر آموزشی کاملاً قابل قبول است. از نظر امکانات درجه ۱ است و در بین مدارس دبستان منطقه ۱، رتبه ۲ را دارا می باشد.

برگزاری کارگاه های هدفمند و بازی نوآموزان پیش دبستانی مهارت های مختلف را می آموزند.

معلم های کلاس اول با ابزارهای گوناگون و ساخت وسایل مختلف با مشارکت دانش آموزان خود آموزش حروف الفبا را بسیار عالی و راحت می دهند و مدرسه سطح آموزشی قوی دارد.