آدامس چهارشنبه‌های خوشبختی

درباره کتاب

انتشارات افق کتاب «آدامس چهارشنبه‌های خوشبختی» نوشته سیدنوید سیدعلی‌اکبر و تصویرگری راشین خیریه را برای کودکان گروه سنی «الف و ب» منتشر کرده است. در این کتاب داستان تخیلی دختربچه‌ای به نام باهار بیان می‌شود که جعبه‌ای به نام چهارشنبه‌های خوشبختی پیدا می‌کند که در آن تعدادی آدامس جادویی وجود دارد.

خلاصه ای از کتاب

این داستان حول محور شخصیت دختربچه ای به نام باهار می گذرد. باهار همان جور که کنار گربه خوابالوها سطل آشغال را جستجو می کرد، یک جعبه چوبی پیدا کرد که رویش نوشته شده بود: چهارشنبه های خوشبختی. او بعد از پیدا کردن جعبه، روی زمین نشست و کیسه قوطی های خالی نوشابه را کنار پاهایش گذاشت و از گربه خوابالوها پرسید: ببینم پشمالوها! شماها می دونید امروز چند شنبه ست؟…

نوع کتاب
ای میهن من ایران
امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت
آرزوی سوم