اخبار سلام

در مجله سلام می‌توانید موضوعات مختلفی از جمله اخبار مدارس سلام و … را مشاهده نمایید

jashn ghoaran paye aval

جشن قرآن پایه اول

آشنایی و انس دانش آموزان با قرآن کریم، ایجاد جذابیت و خاطره خوش برای آغاز آموزش قرآن دانش آموزان ، توجه همه دست اندرکاران به ویژه معلمان و اولیا به اهداف برنامه درسی قرآن در مدرسه و کمک به فضاسازی قرآنی می توان از اهداف جشن قرآن عنوان کرد.

ادامه مطلب »