نقش اولیا در اهداف سلام فرشتگان یاسین

تعليم و تربيت از مهمترين و اساسي ترين اموري است که در زندگي بشر داراي نقش بسيار موثر مي باشد. فرزندان ما زماني از تعليم و تربيت موفق برخوردار مي شوند که بين عوامل مختلف آن، مشارکت و همکاري همه جانبه وجود داشته باشد. بدون شک در بين عوامل تعليم و تربيت، نقش خانه و مدرسه از بقيه تعيين کننده تر است. 

اوليا و مربيان به عنوان سردمداران دو نهاد خانواده و مدرسه، پايه گذار شخصيت و رفتار دانش آموزان به حساب مي آيند و همکاري و مشارکت آنها سبب رشد و شکوفايي افرادي انديشمند و موثر در جامعه مي شود. معمولا اوليايي که به فرزندان خود و کارهاي آنان توجه بيشتر دارند و با نظارت بر فعاليتهاي آنها و اختصاص دادن زمان و امکانات لازم، حمايت خود را در خانه و مدرسه نسبت به فرزندشان مبذول مي دارند فرزنداني موفق را در آينده خواهند داشت.

اعضای انجمن اولیا و مربیان

جلسات

جلسه مشاوره با حضور آقای دکتر تبریزی

جلسه مشاوره با موضوع مسئولیت پذیری

جلسه معارفه با کادر اجرایی پایه پیش دبستان

جلسه معارفه با کادر اجرایی پایه اول

جلسه معارفه با کادر اجرایی پایه دوم

اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال 1402-1401

قبلی
بعدی